Vědění v konzervě

Už se vám někdy stalo, že jste nemohli dorazit na přednášku, protože jste zaspali? Píšete pomalu a nestíháte si dělat výpisky? Zamysleli jste se nad nějakou myšlenkou, kterou vyučující řekl, a utekl vám kvůli tomu zbytek přednášky? Pak pro vás mohou být skvělým řešením takzvané audiokonzervy. Jsou to zvukové záznamy přednášek, které si lze volně stáhnout v Moodlu. Dostanete se k nim přes odkaz e-knihovna, pod kterým je pak odkaz Audiokonzervy, případně Audiokonzervy archiv.


Co všechno tu najdete
Nejpočetněji jsou zastoupeny přednášky k velkým úvodním zkouškám prvního ročníku bakalářského studia (Úvod do psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, historie) a také tradiční přednášky otců zakladatelů fakulty jako Moc, peníze a právo, Člověk jako osoba nebo Kořeny evropské tradice. V hloubi archivu je však možné objevit i záznamy dnes již nevyučovaných předmětů, dávno pořádaných konferencí nebo životopisná vyprávění lidí, kteří dnes už nežijí.

Nerovnoměrné zastoupení přednášek a co s ním
Jestliže si kladete otázku, k čemu je dobré mít záznamy osmi ročníků Úvodu do ekonomie, když ta přednáška o pozdním Heideggerovi by byla tak zajímavá, ale mezi nahrávkami není, nejste sami. Nahrávání přednášek zajišťují zpravidla sami studenti a ti si také vybírají, které přednášky zaznamenají. Záleží tedy na jejich preferencích, a pokud je láká přidat do sbírky  osmi ročníků Úvodu do ekonomie ještě devátý, budiž jim to přáno. Když se vám ale dosavadní nabídka záznamů nezamlouvá, je tu snadná pomoc: do nahrávání přednášek se můžete zapojit i vy!

Co je k tomu třeba
Vybrat si přednášky a zajít včas (tzn. dřív, než přednášky začnou) do Laboratoře výpočetní techniky (LVT) v šestém patře, domluvit se na nahrávání a půjčit si diktafon. Než začnete nějakou přednášku nahrávat, je nutné se na tom nejdříve dohodnout s příslušným vyučujícím. Ne každému je nahrávání příjemné, což je třeba (v zájmu vlastní bezpečnosti) respektovat. Nahrané přednášky opatřené synopsemi se potom každý týden nosí do LVT. Když se vám podaří nahrát celý předmět, získáte peníze formou stipendia a jistě i vděk svých spolužáků, kteří o přednášku z nějakého důvodu přišli.

S přednáškami v konzervě je to totiž jako s konzervovaným jídlem: jistě, že čerstvé je lepší, jsou však i chvíle, kdy vám konzerva přijde vhod.

Komentáře