Příspěvky

Nefiltrovaný první den

A je to tady, první den na fakultě. Pracně jsem si našla spoje, kterými mám jet, zopakovala si, na jaké kurzy to dneska jdu, a připravila si všechny věci. První dojem je prý ten nejdůležitější. Nádech, výdech. Jsem připravená na nejdůležitější den svého začínajícího studia. Vystupuji z autobusu, vybíhám schody. Nádech – a to je hned první chyba. Dělám si duševní poznámku, že hluboké dýchání těsně před vchodem do fakulty je třeba pro příště vynechat. Minimálně dokud tam budou stát ty popelníky....

Studentské aktivity a Hledání ztraceného smyslu práce

Je až s podivem, jak pestré a široké pole působnosti může mít akademická obec. Profesoři, docenti, doktoři, magistři a inženýři – ti všichni bádají a vykonávají vědeckou činnost, píšou, provádí výzkumy, experimentují a nakonec předávají své objevy a myšlenky studentům, kolegům i vědeckým …
...

Studium humanitní vzdělanosti aneb jak jsem zatoužil po lepším světě

Při četbě na státní závěrečnou zkoušku z historické antropologie jsem se po nějaké době vrátil k americkému historikovi Georgovi Iggersovi a jeho knize Dějepisectví ve 20. století, která stručně pojednává o prudkém vývoji moderní historiografie. V ní autor popisuje (mimo jiné) i určitou …
...

Chvála zkouškového

Je tomu již nějaký ten pátek, co Erasmus Rotterdamský napsal svůj slavný spis Chvála bláznovství. Nezmiňuji ho náhodou – i vy si konec konců možná říkáte, že člověk, který použije slovo „chvála“ a „zkouškové“ v jedné větě, musí být pořádně bláznivý. Možná to tak skutečně je. A možná taky …
...

Ohlédnutí za významem ohně v Notre-Dame

aneb Oběť paškální, „satí“ Naší Paní
Když se ptáme, kde začíná vlastně kultura člověka, jednou z odpovědí na tuto otázku je "u ohně". Ten je člověku mocnou zbraní pomáhající mu překročit hranice vlastních biologických omezení. Umožňuje mu zahřát se, bránit se a jíst stravu tepel…
...

Santiago aneb Cesta tam a zase zpátky

Už jste někdy slyšeli o poutní cestě do španělského Santiaga de Compostela, na kterou se můžete vydat z jakéhokoli místa na zemi? Ve středověku tato destinace patřila mezi tři nejdůležitější křesťanská poutní místa vedle Jeruzaléma a Říma. Posledních pár století byla téměř zapomenuta, aby…
...

Kampus

Nedávno jsem se se spolužáky bavila o tom, co je potřeba k tomu, aby student považoval universitu za svou alma mater. Nejednou padlo slovo: „kampus“. Je pravda, že na rozdíl od amerických „colleges“, které tvoří jakási samostatná města, kde studenti spí, baví se, věnují zájmům a obvykle s…
...

Zcela nenápadný let jedné sovy

Sám sebe jsem se často ptal, jestli mám opravdu rád lidi, jak jsem se dlouho domníval, nebo zda je můj zájem o ně čistě profesionální. Veškeré moje chování bylo předurčeno vnitřním pocitem zoufalého osamění. I moje šílená práce byla způsobem, jak zaplnit obrovské prázdno a vyjít ze zoufa…
...

Za hranicemi školy

Jestliže mají studenti Fakulty humanitních studií zájem věnovat se filosofii, historii a dalším humanitním disciplínám, nemusejí nutně trávit veškerý svůj čas během semestru v knihovně nebo sedět v lavici a poslouchat výklad na přednáškách. Výuku si mohou zpestřit i mimo budovu školy.
Pos…
...

Dialog bez Sokrata. Prolegomena k rodícím se světům

Dnešní článek je o tom, jak může mladý člověk vnímat postavení humanitních věd v dnešní společnosti. Přiznám se, že k rozhovoru mě vedlo několik věcí. Především jsem chtěl dát slovo zástupci té mladé generace Z, o které je dnes ve firmách takový boj. Chtěl jsem si také splnit roli prostře…
...