Příspěvky

Domorodci na Petříně aneb antropologická satira

Někdy se při svých antropologických studiích ptám, jak by se asi cítil vysoce studovaný domorodec, kdyby získal od svého kmene grant, aby mohl vyrazit dělat terénní výzkum do Evropy. Naši kulturu by vůbec neznal a jako příslovečný nepopsaný list by se tak prostě jednoho dne octnul dejme tomu na Petříně a měl by vysvětlit, co před sebou vidí. Dávalo by mu naše chování nějaký smysl? A pokud ano – co bychom na ten smysl říkali my?

Ve výsledné etnografii bychom se o sobě mohli dočíst třeba něco tak…
...

Kde jsou lidské síly krátké, zasáhne příroda

Jakmile se v průběhu 19. a 20. století včlenila masa do společnosti, volný čas přestal být výsadou bohatých, úspěšných lidí a vyvstala potřeba zábavy, jak popisuje Hannah Arendtová v Krizi kultury (2002, s. 174).[1] Z té se zrodil spotřební průmysl, který negeneruje hodnoty, ale spotřební…
...

Za Janem Sokolem

Zpráva o smrti Jana Sokola mne zasáhla jako blesk z čistého nebe. Odešel nám člověk, který pro mnohé z nás mnoho znamenal. V posledních letech šlo méně o to, že býval chartistou, poslancem, ministrem, že překládal důležité knihy a ještě důležitější psal a dělal ještě mnoho jiného, což sam…
...

Profesor Jan Sokol – herec na jevišti mého života

Když jsem byl malý kluk, sotva třináctiletý, přišel jsem o tátu. Nejspíš právě z tohoto důvodu jsem vždy v životě hledal mužské, otcovské vzory. Snad proto, že mi toho jednoho vzali, nadělili mi shůry několik tátů náhradních. Mnozí o roli, do které jsem je umístil, nejspíš ani nevěděli. C…
...

Studentská vzpomínka na Jana Sokola

Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že pan profesor Jan Sokol byl pro nás, kované studenty FHS, tak trochu otcem. Od začátku bakalářského studia jsem se s jeho jménem a tváří setkávala doslova na každém kroku. Na chodbách, v učebnách, v knihovně; Jan Sokol byl všude a tam, kde nebyl, …
...

K dnešku

Současná koronavirová krize těžce dopadá na celý svět; obzvláště pak na ten západní, liberální, který se ve jménu ochrany svých práv a svobod odmítá uskromnit a nést břímě všeobecné nejistoty. Neexistence jistoty, certituda, pak uvrhá západní společnosti do hluboké krize, zmatku a beznadě…
...

Zcela alternativní úvaha v nealternativní společnosti

Nešporova úžasná sociologická encyklopedie nás bravurně poučuje o tom, jak např. Karl Mannheim rozlišoval ideologii partikulární a ideologii totální. Partikulární mívá podobu dílčích tvrzení, která nejsou pravdivá, neboť ten, kdo je pronáší, má zájem zakrýt před druhými či sám před sebou …
...

Co mám dělat, když se necítím psychicky v pohodě?

Není možné se vzdělávat, pokud k tomu nemáme bezpečné podmínky. Bojujeme-li o svou vlastní psychickou pohodu, nemůžeme se soustředit na rozvoj svých znalostí. Potřebujeme, aby nám někdo pomohl, ale říct si o to je těžké. Tento článek není oficiálním rozcestníkem fakulty nebo univerzity, a…
...

Mají předměty politiku? Antropologie materiality a kde všude politiku hledat

Když se řekne politika, jen málokoho z nás napadne přemýšlet nad tím, jestli se politické roviny skrývají i v předmětech, které nás obklopují v denním životě. Antropologie je disciplína, která se primárně zabývá lidskou sférou. Materiálno a fyzično je ale oblastí, která je se sociální rea…
...

Jak jsem se zúčastnila Science Slamu

Když jsem si ten e-mail přečetla poprvé, nezaváhala jsem ani na vteřinu. „No tak to zrovna!“ vyhrkla jsem a zprávu zavřela. Abych šaškovala před kamerou a mluvila při tom formou stand-upu o svém výzkumu, na to mě tedy neužije. Nejsem komik ani YouTuber.

Pak se mi to ale rozleželo. Když lid…
...