Příspěvky

Kontraproduktivní produktivita

Možná to znáte taky. Jde o takový zvláštní pocit. Proč zvláštní? Nejspíš z toho důvodu, že nemá tvar, barvu ani chuť. Skoro jako by neměl vůbec žádné naladění a snad ani neexistoval. Když ho v sobě pociťuji, tak vlastně necítím skoro nic. V tu chvíli na sobě pozoruji jen obrovskou tíhu jakési nezřetelné prázdnoty, která ve mně vyvolává nepříjemné nutkání, abych tuto bobtnající prázdnotu co nejrychleji a co nejefektivněji zaplnil. Poněkud abstraktní formulace, že? Pokusím se být tedy konkrétnějš…
...

Po roce distanční výuky

Vydrželi jsme dlouho. Před rokem jsme možná i s úlevou vydechli, přes léto nabrali sil, podzim nějak zvládli, zimu s námahou doklepali – ale teď, teď už nám opravdu dochází dech. Všem.


Jak je to dlouho, co jsme neviděli své učitele, spolužáky, diplomové vedoucí? Zdá se to jako věčnost. Stu…
...

Domorodci na Petříně aneb antropologická satira

Někdy se při svých antropologických studiích ptám, jak by se asi cítil vysoce studovaný domorodec, kdyby získal od svého kmene grant, aby mohl vyrazit dělat terénní výzkum do Evropy. Naši kulturu by vůbec neznal a jako příslovečný nepopsaný list by se tak prostě jednoho dne octnul dejme t…
...

Kde jsou lidské síly krátké, zasáhne příroda

Jakmile se v průběhu 19. a 20. století včlenila masa do společnosti, volný čas přestal být výsadou bohatých, úspěšných lidí a vyvstala potřeba zábavy, jak popisuje Hannah Arendtová v Krizi kultury (2002, s. 174).[1] Z té se zrodil spotřební průmysl, který negeneruje hodnoty, ale spotřební…
...

Za Janem Sokolem

Zpráva o smrti Jana Sokola mne zasáhla jako blesk z čistého nebe. Odešel nám člověk, který pro mnohé z nás mnoho znamenal. V posledních letech šlo méně o to, že býval chartistou, poslancem, ministrem, že překládal důležité knihy a ještě důležitější psal a dělal ještě mnoho jiného, což sam…
...

Profesor Jan Sokol – herec na jevišti mého života

Když jsem byl malý kluk, sotva třináctiletý, přišel jsem o tátu. Nejspíš právě z tohoto důvodu jsem vždy v životě hledal mužské, otcovské vzory. Snad proto, že mi toho jednoho vzali, nadělili mi shůry několik tátů náhradních. Mnozí o roli, do které jsem je umístil, nejspíš ani nevěděli. C…
...

Studentská vzpomínka na Jana Sokola

Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že pan profesor Jan Sokol byl pro nás, kované studenty FHS, tak trochu otcem. Od začátku bakalářského studia jsem se s jeho jménem a tváří setkávala doslova na každém kroku. Na chodbách, v učebnách, v knihovně; Jan Sokol byl všude a tam, kde nebyl, …
...

K dnešku

Současná koronavirová krize těžce dopadá na celý svět; obzvláště pak na ten západní, liberální, který se ve jménu ochrany svých práv a svobod odmítá uskromnit a nést břímě všeobecné nejistoty. Neexistence jistoty, certituda, pak uvrhá západní společnosti do hluboké krize, zmatku a beznadě…
...

Zcela alternativní úvaha v nealternativní společnosti

Nešporova úžasná sociologická encyklopedie nás bravurně poučuje o tom, jak např. Karl Mannheim rozlišoval ideologii partikulární a ideologii totální. Partikulární mívá podobu dílčích tvrzení, která nejsou pravdivá, neboť ten, kdo je pronáší, má zájem zakrýt před druhými či sám před sebou …
...

Co mám dělat, když se necítím psychicky v pohodě?

Není možné se vzdělávat, pokud k tomu nemáme bezpečné podmínky. Bojujeme-li o svou vlastní psychickou pohodu, nemůžeme se soustředit na rozvoj svých znalostí. Potřebujeme, aby nám někdo pomohl, ale říct si o to je těžké. Tento článek není oficiálním rozcestníkem fakulty nebo univerzity, a…
...