Příspěvky

Studium humanitní vzdělanosti aneb jak jsem zatoužil po lepším světě

Při četbě na státní závěrečnou zkoušku z historické antropologie jsem se po nějaké době vrátil k americkému historikovi Georgovi Iggersovi a jeho knize Dějepisectví ve 20. století, která stručně pojednává o prudkém vývoji moderní historiografie. V ní autor popisuje (mimo jiné) i určitou …
...