Příspěvky

Blahý klid

Je třetí neděle adventní, na stole hoří na věnci svíčky, bytem voní skořice a okno se mlží párou, která vychází z trouby pokaždé, když ji otevřu. V troubě se pečou rohlíčky a za chvíli do ní půjde štola, na niž právě usilovně hnětu v míse těsto. A přemýšlím o útržcích rozhovorů zaslechnut…
...

Pro ty, kdo nezažili 1968 ani 1989

V naší zemi žije minimálně tři a půl milionů lidí, kteří nezažili listopad 1989, protože jim ještě není ani třicet let. A celkem téměř sedm milionů lidí, kteří ještě nebyli na světě v srpnu 1968. Takže většina mých spoluobčanů. Já ale musím obě události spojit. Proč? Protože to jsou nejd…
...

Fakultní výlet 2019: Křest mořem, zasvěcení vínem

Studentem FHS už nějakou chvíli nejsem. Přesto se snažím, aby mi každoroční fakultní výlet neunikl. Ten je naštěstí otevřen nejen pro studenty, ale i pro lidi blízké fakultě. A to se pořád snažím být. Tento rok byl ale výlet trochu jiný. Trochu výraznější, trochu plnější, trochu živější. …
...

Přeplněná prázdnota sociálních sítí

Je děsivé, kolik času jsem schopný zničit. Hodinu za hodinou jen ležím v posteli a dívám se s mrtvým zaujetím na mírně zažloutlý strop. Nejsem totiž schopný cokoli udělat. Vše, co zvládnu, jsou moje povinnosti. Z práce do školy, ze školy do práce. Svůj volný čas však bezduše promrhávám. …
...

Nefiltrovaný první den

A je to tady, první den na fakultě. Pracně jsem si našla spoje, kterými mám jet, zopakovala si, na jaké kurzy to dneska jdu, a připravila si všechny věci. První dojem je prý ten nejdůležitější. Nádech, výdech. Jsem připravená na nejdůležitější den svého začínajícího studia. Vystupuji z au…
...

Studentské aktivity a Hledání ztraceného smyslu práce

Je až s podivem, jak pestré a široké pole působnosti může mít akademická obec. Profesoři, docenti, doktoři, magistři a inženýři – ti všichni bádají a vykonávají vědeckou činnost, píšou, provádí výzkumy, experimentují a nakonec předávají své objevy a myšlenky studentům, kolegům i vědeckým …
...

Studium humanitní vzdělanosti aneb jak jsem zatoužil po lepším světě

Při četbě na státní závěrečnou zkoušku z historické antropologie jsem se po nějaké době vrátil k americkému historikovi Georgovi Iggersovi a jeho knize Dějepisectví ve 20. století, která stručně pojednává o prudkém vývoji moderní historiografie. V ní autor popisuje (mimo jiné) i určitou …
...

Chvála zkouškového

Je tomu již nějaký ten pátek, co Erasmus Rotterdamský napsal svůj slavný spis Chvála bláznovství. Nezmiňuji ho náhodou – i vy si konec konců možná říkáte, že člověk, který použije slovo „chvála“ a „zkouškové“ v jedné větě, musí být pořádně bláznivý. Možná to tak skutečně je. A možná taky …
...

Ohlédnutí za významem ohně v Notre-Dame

aneb Oběť paškální, „satí“ Naší Paní
Když se ptáme, kde začíná vlastně kultura člověka, jednou z odpovědí na tuto otázku je "u ohně". Ten je člověku mocnou zbraní pomáhající mu překročit hranice vlastních biologických omezení. Umožňuje mu zahřát se, bránit se a jíst stravu tepel…
...

Santiago aneb Cesta tam a zase zpátky

Už jste někdy slyšeli o poutní cestě do španělského Santiaga de Compostela, na kterou se můžete vydat z jakéhokoli místa na zemi? Ve středověku tato destinace patřila mezi tři nejdůležitější křesťanská poutní místa vedle Jeruzaléma a Říma. Posledních pár století byla téměř zapomenuta, aby…
...

Kampus

Nedávno jsem se se spolužáky bavila o tom, co je potřeba k tomu, aby student považoval universitu za svou alma mater. Nejednou padlo slovo: „kampus“. Je pravda, že na rozdíl od amerických „colleges“, které tvoří jakási samostatná města, kde studenti spí, baví se, věnují zájmům a obvykle s…
...

Zcela nenápadný let jedné sovy

Sám sebe jsem se často ptal, jestli mám opravdu rád lidi, jak jsem se dlouho domníval, nebo zda je můj zájem o ně čistě profesionální. Veškeré moje chování bylo předurčeno vnitřním pocitem zoufalého osamění. I moje šílená práce byla způsobem, jak zaplnit obrovské prázdno a vyjít ze zoufa…
...

Za hranicemi školy

Jestliže mají studenti Fakulty humanitních studií zájem věnovat se filosofii, historii a dalším humanitním disciplínám, nemusejí nutně trávit veškerý svůj čas během semestru v knihovně nebo sedět v lavici a poslouchat výklad na přednáškách. Výuku si mohou zpestřit i mimo budovu školy.
Pos…
...

Dialog bez Sokrata. Prolegomena k rodícím se světům

Dnešní článek je o tom, jak může mladý člověk vnímat postavení humanitních věd v dnešní společnosti. Přiznám se, že k rozhovoru mě vedlo několik věcí. Především jsem chtěl dát slovo zástupci té mladé generace Z, o které je dnes ve firmách takový boj. Chtěl jsem si také splnit roli prostře…
...

Kolik nervů člověk potřebuje k zorganizování studentského festivalu?

Začalo to nevinně. Na zasedání akademického senátu jsem se dala do řeči s kolegyní, která loni organizovala Festival humanity a solidarity a letos se na to chystala znovu. Téma festivalu – tedy mladí dospělí opouštějící dětské domovy a vrhající se na trnitou cestu k samostatnosti – mě zau…
...

Dohlížet a běhat aneb počátek tělocviku v Evropě

Začátkem března naše redakce zveřejnila článek s názvem Ve zdravém těle šťastný duch, který pojednává o možnosti navštěvovat na naší univerzitě sportovní kurzy. Přemýšleli jste ale někdy o tom, jak je vůbec možné, že se ve školství setkáváme s tělesnou výchovou? Pro dnešní základní a stř…
...

Ve zdravém těle šťastný duch

Letní semestr už překonal startovní týdny, kdy se studentská sestava na kurzech mění jako chameleon na impresionistickém obrazu, a rozběhl se. Hrbíme se nad knihami doma nebo ve studovně a mohlo by se zdát, že na nějaký pravidelný pohyb není čas. Jak naše fakulta v rámci kreativního modul…
...

Nad čím se zamyslet před přihláškou na doktorát

Ať chceme, nebo ne, sezóna podávání přihlášek je opět tady. Studentům, jejichž největší noční můra se zrovna jmenuje diplomová práce nebo magisterské státnice, tak přibývá do sbírky jedna další. Podat, či nepodat přihlášku na doktorát? To je, oč tu běží. Nad čím je třeba se zamyslet a co…
...