Zcela nenápadný let jedné sovy

Sám sebe jsem se často ptal, jestli mám opravdu rád lidi, jak jsem se dlouho domníval, nebo zda je můj zájem o ně čistě profesionální. Veškeré moje chování bylo předurčeno vnitřním pocitem zoufalého osamění. I moje šílená práce byla způsobem, jak zaplnit obrovské prázdno a vyjít ze zoufalství či beznaděje tím, že se budu zajímat o druhé.“ (P. Bourdieu)


Možná to přeháním, možná vybírám nesprávně a možná je to jen dnes večer, kdy tu malá sovička Minerva prolétla a zrovna ukázala na jedno jméno. Mohlo to být prakticky (téměř) jakékoli jiné. I napadá mne, kolik existenciálního je v těch krásných teoriích ukryto. Kolik stesku a zamlčených předpokladů se v nich muselo utopit. Kolik snah v dějinách bylo teorie sjednotit či je vystavět jako neprůstřelné zdi před nemilosrdnou kritikou zvenčí i zevnitř. Kolik posměchu pak některé z nich sklidily. Není tohle ale tak trošku jejich úděl i účel? Existovat v dialektických vlnách ne/rozumu? Platná teorie bez kritiky je čirá ideologie. Smíme tohle dopustit?

Pierre Bourdieu je dle mého soudu velikán moderní sociologie. Na jeho myšlení je vidět vliv jeho neobyčejného učitele G. Bachelarda (!), M. Foucaulta, ale hlavně především studium E. Durkheima a M. Webera. Jak jinak si vysvětlit to krásné spojení studia „sociálních faktů“ a studium každodennosti i obyčejných lidí?

V textech o jeho životě se dozvídáme, že se „programově snažil propojit dosud zdánlivě neslučitelné pohledy sociologie subjektivistické a objektivistické a zprostředkovat názory mezi idealismem a materialismem.“

Kolika sociologům tento pohled chyběl! Zde se dle mého soudu ukazuje obrovská síla vnitřního spojení filosofického ducha se sociologickým pohledem a snad i básnickou duší... Proč ovšem ale tyto pohledy mezi objektivistickou a subjektivistickou sociologií, stejně jako mezi materialismem a idealismem, jsou pro spoustu lidí nepřekonatelné?

Nemohu zde nezmínit Mertonův proslov o veškerém nedorozumění, pakliže dochází k totalizaci paradigmat. Bourdieu rozhodně paradigmata netotalizoval. Právě naopak. A není toto právě úkolem moderního sociologa? V době, kdy „velká vyprávění“ jsou pryč a již v nás jen dřímají (a jsou nutná!). Zdi byly vystavěny. Máme odkud brát naši silnou kritickou reflexi minulosti. Díky otcům zakladatelům.

Bourdieu je pro mne jedním z těch filosofů a sociologů, který dokazuje, že ‚chasing the grand theory‘ není nutné, že cesty vedou právě i v menších vodách, ze kterých se může stát jedno mohutné koryto řeky vzniklé na každodenním pozorování života obyčejných lidí.

Oba světy má ovšem sociolog kultivovat a propojovat. Pracovat s nimi jako s nástroji své vlastní citlivosti – vůči sobě i okolnímu světu.

***

Sovička odlétá a mne napadá, proč kouká na Comta, a proč se ptá, jak to tedy teď bude s tou filosofií a sociologií v Brazílii… Ordem e progresso? ---  Řádem totality k pokroku?
A jak je to s nimi vlastně u nás? Nezapomněli jsme se tázat po tom podstatném?

Rostislav Gramskopf

Komentáře