Studentské aktivity a Hledání ztraceného smyslu práce

Je až s podivem, jak pestré a široké pole působnosti může mít akademická obec. Profesoři, docenti, doktoři, magistři a inženýři – ti všichni bádají a vykonávají vědeckou činnost, píšou, provádí výzkumy, experimentují a nakonec předávají své objevy a myšlenky studentům, kolegům i vědeckým nadšencům, a to jak v oblasti přírodních, tak i společenských věd. Bylo by však pošetilé domnívat se, že studenti jsou v tomto procesu vzdělávání a poznávání pouhými pasivními příjemci. Pořádání odborných konferencí, překladatelská a publikační činnost nebo podpora studentské akademické a badatelské aktivity nemusí být doména pouze zkušených vědců. Všechny tyto činnosti si za svůj, dovolím si říct, neskromný ale úctyhodný cíl zvolil i Koridor – studentský filosofický spolek založený při FHS UK.

Na první pohled by se mohlo zdát, že si zakladatelé spolku bakaláři Radek Holodňák, Marek Vodička a Adam Vostárek ukousli příliš velké sousto, ale opak je pravdou a ani jeden z nich se nebojí si ještě přidat. Začátkem srpna spolek uspořádal ve Stachově u Blšan svou první letní školu, jejíž oficiální náplní byla četba Marxových Ekonomicko-filosofických rukopisů z roku 1844. Správný studentský výjezd se samozřejmě nemohl obejít ani bez grilu, kytary, deskových her, vychlazeného piva a spousty filosofické disputace. Spolek nám též v rámci letní školy naplánoval výlet do Siřemi, kde stál dům, v němž pobýval Franz Kafka a navíc si jako speciálního hosta pozval docenta Aleše Nováka, který si připravil přednášku o pojetí práce v díle Georga Wilhelma Friedricha Hegela.


To nejlepší má však teprve přijít! Řeč je o odborné konferenci o filosofických, sociálních, ekonomických a praktických aspektech smyslu práce, štěstí a o emancipaci člověka s názvem Hledání ztraceného smyslu práce. Dvoudenní konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019 v Praze a svou účast již přislíbila spousta zajímavých osobností z oblasti filosofie i managementu a podnikání. Cílem této akce však není pouze diskutovat nad podstatou pojmu práce, nýbrž i vytvořit jedinečnou interdisciplinární platformu, která umožní setkání moderní filosofie s dalšími disciplínami a přístupy. Své místo k sezení si již zarezervovalo přes 400 zájemců.

V neposlední řadě Koridor spolupracuje s doktorem Jakubem Chavalkou na prvních českých porevolučních překladech několika zásadních textů Karla Marxe, jež se též týkají práce a jejího smyslu. Ty budou následně vydány ve sborníku, který bude dostupný v rámci plánované crowdfundingové kampaně.

Zdá se mi téměř neuvěřitelné, co všechno dokázali moji starší spolužáci v tak krátké době vybudovat. Svému závazku skutečně dostáli – pořádají konferenci, věnují se překladatelské a publikační činnosti a podporují studentské aktivity. Jediné, co mohu na závěr udělat, je smeknout klobouk a popřát všem zakladatelům i spolupracovníkům spolku mnoho úspěchů. Koridor je jednoznačně inspirací pro všechny aktivní členy akademické obce a očividným důkazem toho, že i studenti mají čím přispět.

Více informací o spolkových aktivitách a samotné konferenci naleznete na facebookové stránce Koridor a Hledání ztraceného smyslu práce nebo na http://smyslprace.czKomentáře