Příspěvky

Vítejte doma aneb o akademické farnosti

„Jé, dobrý den!“ volám na jednoho ze svých vyučujících, když procházím kolem lavice. Prodírám se dál a míjím několik spolužáků, se kterými prohodím pár slov. Než najdu místo k sezení, zahlédnu ještě jinou profesorku. Všimne si mě, pozdravíme se. Konečně si sedám.

Ne, nejsem na fakultě a n…
...

Tak máme narozeniny

Sto roků je pro člověka více než dost. Avšak v rámci evropských států jsme teprve mladé nedochůdče.Přesto jsme se stihli za těch sto let šestkrát přejmenovat, zažít dvě diktatury, hrdinsky bojovat za svobodu a následně své hrdiny pošlapat či přímo zavraždit, vzpomínat na období, kterému ř…
...

Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit (Izajáš 42, 16)

Trochu biblicky začínám dnešní článek určený především pro prváky, ale i ostatní studenty. Chtěl bych promluvit o něčem, na čem naše škola stavěla už kdysi při svém vzniku. Tento koncept do dnešních dnů fakulty nepřetrval. Je to trochu škoda, neboť vymyšlený byl dobře. Jedná se o "tu…
...

Na Erasmus s rodinou? Proč ne!

Nejsme typickými studenty. Alespoň ne v Česku. Je nám 23 let, máme skvělého dvouletého syna Samuela a oba studujeme – aktuálně v německém Frankfurtu nad Mohanem.Baví nás bořit předsudky, že s dětmi se studovat nedá. Pravdou je, že i přes spousty zvýhodnění, které české školství studujícím…
...

Jak kombinovat studium s prací… a nic z toho nešidit

Pokud nepotřebujete moc spát a nemáte žádný soukromý život, nebudete mít problém. V opačném případě se připravte na neustálé plánování každé hodiny. Na studium FHS neexistuje univerzální návod. Je zde tolik možností, kolik je tu studentů. My „kombíci“ to máme ještě trochu komplikovanější t…
...