Příspěvky

Studentské aktivity a Hledání ztraceného smyslu práce

Je až s podivem, jak pestré a široké pole působnosti může mít akademická obec. Profesoři, docenti, doktoři, magistři a inženýři – ti všichni bádají a vykonávají vědeckou činnost, píšou, provádí výzkumy, experimentují a nakonec předávají své objevy a myšlenky studentům, kolegům i vědeckým …
...