Za hranicemi školy

Jestliže mají studenti Fakulty humanitních studií zájem věnovat se filosofii, historii a dalším humanitním disciplínám, nemusejí nutně trávit veškerý svůj čas během semestru v knihovně nebo sedět v lavici a poslouchat výklad na přednáškách. Výuku si mohou zpestřit i mimo budovu školy.

Poslední dubnový víkend uspořádala Katedra obecné antropologie výjezd na Vysočinu do malého městečka Lipnice nad Sázavou, jehož dominantou je do výšky se tyčící hrad z počátku 14. století, v jehož podhradí kdysi žil a zemřel spisovatel Jaroslav Hašek. Právě zde, v útulných chatkách, proběhl třídenní workshop pod taktovkou doktorů Jakuba Marka a Jakuba Chavalky zaměřený na výklad Kantovy transcendentální filosofie.

V pátek jsme nasedli do aut a po vlastní ose vyrazili do Lipnice, kde jsme se všichni sešli v restauraci U České koruny, kam jsme chodili celý víkend na oběd a točenou kofolu (pivo) a jejímž majitelem je sám Haškův vnuk. Z venkovní terasy, kde jsme jedli, tak mohli místní slyšet nekončící diskuze na ta nejpodivnější akademická i světská témata. (Což je něco, čím je naše fakulta proslulá.) Tím nejčastějším a nejvděčnějším tématem se stal bezkonkurenčně Karl Marx.


Sobotní odpoledne jsme věnovali několikahodinové procházce za doprovodu sochaře Radomíra Dvořáka, který nás provedl Národním památníkem odposlechu a ukázal nám své reliéfy vytesané do skal zatopených žulových lomů. Večer a noc pak patřily neformální zábavě a posezení u ohně. Společně s vyučujícími jsme opékali buřty, vedli podivné disputace (ať už to znamená cokoli) nebo poslouchali z místního kazeťáku Richarda Wagnera. Jestliže jsou podobné výjezdy něčím zajímavé, vždy je to minimálně díky možnosti komunikace s učiteli mimo školní učebny.

Studijní čas jsme všichni trávili ve společenské místnosti, ve které jsme byli rozděleni na malé skupiny, ve kterých jsme postupně procházeli jednotlivé paragrafy Prolegomen ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou a následně nad textem diskutovali a snažili se jej interpretovat. (Naše výklady byly samozřejmě průběžně a nekompromisně korigovány a doplňovány ze strany vyučujících.) Nejvíce přítomných nás bylo z řad magisterských studentů, avšak odvahu sebralo i několik bakalářů, kteří se rozhodli s Prolegomeny bojovat společně s námi. A ačkoli Kant není nejjednodušším autorem, troufám si tvrdit, že čerstvý vzduch a volnější prostředí jak jemu, tak i nám prospěl. Člověk najednou cítí, jako by se přenesl o desítky a stovky let zpět v čase do dob, kdy by mohl celý svůj život zasvětit pouze filosofii.

Kantovský workshop tak ani zdaleka nebyl pouhým filosofickým seminářem mimo budovu fakulty. Jednalo se spíše o jakousi interdisciplinární filosofickohistorickou exkurzi, která navíc umožnila studentům z různých ročníků navázat nové vztahy. Obdobné výjezdy, workshopy a přednášky jsou na naší fakultě pořádány s nespočtem témat každý semestr a ve stejném duchu je zde pojímáno i samotné studium. Jakožto absolvent obojího mohu s čistým svědomím vše z toho doporučit. A i kdybychom si ze samotných Prolegomen neodnesli absolutně nic, stále nám zůstanou alespoň veselé vzpomínky.Komentáře