Ztraceni v humanitní vzdělanosti: jak do menzy

Nenechte se zmást, dnešní článek není o tom, jak se dostat do organizace, která sdružuje 2 % nejchytřejších lidí v populaci. Naopak: dnes se budeme věnovat věci, která tvoří samotný základ Maslowovy pyramidy potřeb, totiž jídlu. Možnosti stravování na fakultě jsou v zásadě tři: vedle fakulty jsou dvě sámošky, přímo v budově fakulty pak je bufet a hned vedle něj je menza (viditelně od sebe nejsou bufet a menza v zásadě nijak odděleny, je to prostě jeden dlouhý výdejní pult). Kromě postřehu, že sámošky jsou zpravidla levnější než bufet, stojí za povšimnutí zejména menza, protože před její první návštěvou byste měli pár věcí vědět.1) Prerekvizita oběda

Před prvním jídlem v menze je třeba si vložit peníze na ISIC. To se dělá tak, že si stoupnete do fronty u bufetu (to bývá jediná fronta, která tam je, a kdyby tam náhodou nebyla, tak tam je kasa) a paní u kasy řeknete, že chcete nabít peníze na ISIC. ISIC i peníze jí dáte a ona vám dá účtenku (tu si schovejte, jsou na ní údaje, které potřebujete k tomu, abyste si objednali oběd přes internet).

2) Objednané a volné obědy

V menze si můžete oběd buď objednat předem (alespoň den předem do 16:00), nebo to risknout a dát si tzv. volný oběd. Jejich seznam bývá napsán na elektronické tabuli nad výdejním pultem menzy. Objednávat můžete buď přes internet na tomto odkazu, nebo u krabiček, které jsou hned vedle východu z menzy. Pozor! Při objednávání přes internet si dobře zkontrolujte, že jste si oběd opravdu objednali v Jinonicích! Nejednou si nepozorní studenti museli jet pro oběd na Právnickou fakultu.

3) Kdo zaváhá…

Menza otevírá v půl dvanácté a volné obědy bývají zpravidla velmi rychle pryč (v Jinonicích se totiž nevaří, ale pouze vydává). Proto buďte rychlí – zpozdit se o deset minut může být pro váš apetit osudové.

4) Běda nedočkavým!

K vydání oběda stačí pípnout ISICem u krabičky na výdejním pultu. Ale pozor! Nikdy nepřikládejte ISIC ke krabičce dřív, než vás k tomu obsluha vyzve! Pracovníci menzy jsou na netrpělivce, jejichž číslo oběda nikdo neviděl, protože ještě obsluhovali předchozího strávníka, opravdu alergičtí. Někdy to skoro vypadá tak, že student, co se tohoto přestupku proti dobrému tónu menzy dopustí, bude druhý den jako místní specialita na másle.

Všeobecně se dá říci, že jinonická menza je jednak skvělé místo pro setkávání studentů na fakultě i mimo pole výuky a jednak výborná škola života, neboť občas slouží jako hmatatelné připomenutí lidového moudra, že není každý den posvícení – ať už proto, že máte omylem oběd na Právnické, nemáte objednáno a volné obědy už nejsou (a v bufetu je fronta až na chodbu), zbylo na vás něco, co jste nechtěli, nebo jídlo, které jste si objednali, vypadá úplně jinak, než jak jste si ho představovali. Každopádně když si osvojíte všechny jemné nuance chodu naší menzy, nechybí vám moc a můžete to zkusit i v oné druhé menze. To je pořadí, které by i Maslow schválil.

Pozn. red.: Článek prošel aktualizací dne 20. 9. 2018.
.....................................................

Ztraceni v humanitní vzdělanosti: užitečné tipy do studia

.....................................................

Komentáře