Smysl Vánoc

Už nějakou dobu víme, slavnosti okolo Vánoc jsou mnohem starší než jakýkoli kult, který jsme dosud byli s to poznat. Člověk v této době tak nějak přirozeně vycítí tisíciletí posvátna. Jedná se o jednu z nejstarších tradic, kterou můžeme stále zažívat a nevypadá to, že by jen tak zanikla.

Vánoce


Jak je možné, že tato tradice překlenula tisíciletí, zatímco jiné v rámci historie rychle mizí? Zcela jistě se za tím skrývají také astronomické vlivy. Dne 21. 12. se slunce z pod obzoru vyhoupne až pozdě po osmé hodině ranní a už lehce počtvrté opět zmizí. Zanechá nás napospas zimě a temnotě. Pro moderní dobu tato skutečnost nehraje žádnou roli. Máme teplá topení a zdi, za které se můžeme schovat. Okolní temnotu prozařují nejen světla v domech, ale také pouliční osvětlení, které září po celý rok tak, že si většina z nás už ani nedokáže představit skutečně temnou noc. Není to však tak dlouho, kdy denní rytmus určoval svit slunce. Kdy světlo v noci bylo vymožeností a teplo nebylo na otočení kohoutku.

V těch dobách byly vánoční slavnosti bezprostřední. Po měsíci, kdy je nápadné, že slunečního svitu stále ubývá, přichází první dny, kdy se světlo již neubývá, neumírá, přibývá a opět se rodí. Možná i proto říkají křesťané, že Kristus je Světlo. Ty dny znamenají, že to nejhorší je už za námi. Jsou nadějí, že už bude lépe.

Proto si zkusme vzpomenout na naději. Zkusme i my napodobit znovunarozené světlo a přinesme naději těm, kteří ji potřebují.  

Komentáře