K čemu nám to je

K čemu ti to bude? Otázku studentům FHS jistě dobře známou, jsem slýchala už na gymnáziu, když jsem se někde zmínila, že se učím latinu. Tazatelé se ale ve skutečnosti neptali na to, k čemu mi to bude, ale jak mi latina pomůže na vysoké škole, v budoucím zaměstnání….
Vzpomenu si pokaždé na až klišovitý citát Johna Lennona: „Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, čím chci být, až vyrostu. Odpověděl jsem, že chci být šťastný. Řekli mi, že jsem nepochopil otázku, já řekl jim, že nepochopili život.“  A ještě na historku, kterou mi kdosi vyprávěl, když jsem na FHS začínala. Jeden náš absolvent je prý jeřábníkem, ale měl pocit, že aby mohl přijmout zodpovědnost, kterou práce v takové výšce a s takovým strojem obnáší, potřebuje pochopit Nietzscheho.

Proto si nevybírám jen kurzy, které mi pomohou složit nějakou zkoušku. Proto se učím všechno to, co se učím, protože nejde jen o to získat schopnosti a vědomosti zúročitelné v zaměstnání (budoucí lékaři, právníci atd. jsou samozřejmě jiný případ). Dělám to proto, že mě baví zjišťovat, na čem stojí naše kultura, líbí se mi, když se mi k tomu obrovskému puzzle světa daří najít další a další dílky.

V duchu této filosofie jsem připravila malé ohlédnutí za zimním semestrem. Požádala jsem absolventy některých zajímavých kurzů, aby se podělili o své dojmy. Dnes přináším malou ochutnávku.

Intermediální tvorba
Celý kurz se nesl ve znamení využití smyslů jiným než tradičním způsobem, odkrývání osobností, rozvíjení kreativního myšlení a pochopení moderního umění. Zjistila jsem, že k vyjádření sebe sama stačí pramálo materiálu, avšak o to více propojení mozkových spojení, a že bez srdíčka by neklapalo nic. Myslím, že kurz naplno otevřel mé schránky s kreativitou a dal mi zejména nadhled a také nové přátele.
Marie Školová, studentka 1. ročníku bakalářského studia
Celkově tento kurz hodnotím jako zajímavý, z toho pohledu že i přesto, že jsme používali úplně obyčejné předměty a věnovali se tvoření až banálních věcí, tak aktivní účastí v procesu tvoření a skrze osobní zkušenost, si člověk uvědomí principy fungování světa okolo i jednání druhých.
studentka 2. ročníku bakalářského studia, přála si zůstat v anonymitě

Pokud se podělíte (přes email) o nadšení ze svých kurzů, Vaše „recenze“ rádi zveřejníme.

Komentáře