O „malém“ senátu

Blíží se volby do Akademického senátu na FHS UK a probíhá navrhování kandidátů. To již většina z nás ví, neboť nás o tom informují e-maily i stránky školy. Povědomí o tom, co se v takzvaném „malém“ senátu děje, už je mlhavější. Abych vyvrátila divoké představy o mnohahodinových, nervy drásajících řečnických duelech, které okolo senátu vznikají (což je ten lepší případ, mnohdy nevznikají vůbec žádné), pokusím se vše uvést na pravou míru.

Římský senát (obraz z 19. století) | Foto: public domain, Palazzo Madama

Co se v senátu děje? To je bezpochyby první, co voliče i kandidáty zajímá.

V „malém“ senátu (tedy senátu fakulty, velký senát je pak celouniverzitní) se setkávají zástupci vyučujících i studentů, kteří diskutují o fungování fakulty a jeho případném zlepšování. To znamená, že schvaluje rozpočet a předpisy fakulty, akreditace apod. Například i aktuálně novou akreditaci pro bakalářské studium projednával senát. Úkolem senátora z řad studentů je pak do diskuze přinést pohled studentů, ale i naslouchat spolužákům a tlumočit jejich problémy na schůzích. Rozhodně však nejsou opozicí vůči vyučujícím.  Schůze se podle Jakuba Zelenky, jednoho z členů Studentské komory AK, nesou velmi přátelském duchu a ani o humor není nouze.
Asi týden před každým zasedáním dostávají členové senátu program jednání a případně specifické materiály k jednotlivým bodům, součástí „senátorování“ je tedy i příprava na jednotlivá zasedání.

Tím se dostáváme k otázkám – Kolik senát zabere času a jak často se schází?

Senát má stanoveno sejít se minimálně osmkrát ročně. Vychází to tedy na jedno zasedání senátu měsíčně, při projednávání závažnějších témat se schůze konají i dvakrát do měsíce, což však není příliš obvyklé. Mezi jednotlivými zasedáními probíhá mailová komunikace, stejně tak v případě, že je třeba něco řešit narychlo a není možnost se sejít. Včetně přípravy na zasedání tedy „senátorování“ zabere asi 50 hodin ročně. Funkční období zástupců studentů je dvouleté.

Aby se však mohlo „senátorovat“, je potřeba navrhnout kandidáty. A jak tedy nominovat kandidáta?

Nejprve jenom připomenu, že pokud chcete kandidovat, je potřeba někoho požádat, aby vás nominoval. Nominovat lze studenta i vyučujícího a nominace probíhá elektronicky.
Na adresu senat@fhs.cuni.cz zašle navrhovatel e-mail ve znění: jméno, příjmení a UKČO navrhovatele (např.: James Bond, 00700700) navrhuje jméno příjmení a UKČO navrženého kandidáta (Harryho Pottera, 003161980), a protože letos volíme i do velkého senátu UK, je třeba ještě uvést do jakého senátu je kandidát navržen (do senátu FHS UK).
Kandidát pak musí na týž e-mail zaslat krátké prohlášení, že s kandidaturou souhlasí. Je možné jej podat i v papírové podobě na podatelně fakulty.

Kandidáti, kteří ještě stále váhají, mají čas na rozmyšlenou do 11. hodiny pátku 16. 11., kdy se nominace uzavírají. Do té doby také kandidáti mohou odevzdávat svůj volební program, ale ten není podmínkou pro kandidaturu.

Z kandidátů pak při samotných volbách, které proběhnou ve dnech 26.-29. 11. 2018, můžete vybrat až 3 kandidáty. Zaškrtnete-li více jmen, je volební lístek neplatný.
Jen pro jistotu připomínám, že bez voličů není voleb. Svým hlasem můžete ovlivnit budoucí chod fakulty i to, že se vám bude studovat stále stejně příjemně nebo i ještě příjemněji.

A nebojte se kandidovat! Nabízí se vám, jak říkají propagační materiály Studentské komory AS FHS UK, „workshop demokracie“ a atraktivní položka do životopisu.

Přeji hodně štěstí všem kandidátům!

Užitečné odkazy:
https://fhs.cuni.cz/FHS-36.html (o volbách i akademickém senátu)
https://www.facebook.com/SenatoriFHS/ (facebook Studentské komory Akademického senátu FHS UK)
Za doplnění informací děkuji zástupci studentů v senátu Jakubu Zelenkovi.


Komentáře