Výstava „Český tarot“ v DOXu – alternativa ve vizuálním umění

Nejen pro všechny milovníky umění připravila galerie DOX v minulých dnech velmi zajímavou výstavu týkající se moderní historie českého tarotu. Vzhledem k mému dlouhodobému akademickému zájmu o alternativní duchovní proudy 20. století jsem nemohl takovou výstavu minout. Připravil ji Archiv výtvarného umění ve spolupráci s Dokumentačním centrem českého hermetismu (DCČH) v prostorách Malé věže DOXu. DCČH je projekt založený knihovníkem Národního muzea – Petrem Kalačem, který se snaží sbírat a uchovávat archiválie týkající se hermetismu na českém území. Tento archiv mi byl velmi nápomocný při tvorbě bakalářské i magisterské diplomové práce, které se obě alternativní spiritualitou zabývají. Rozhodl jsem se proto tuto výstavu navštívit, abych se podíval na některé památky, které DCČH schraňuje.

(zdroj obrázku Facebook DOXu)

Hned v počátku musím říct, že je díky dlouholeté práci k dispozici raritní sbírka karet. K vidění jsou staré samizdatové karty, ale také některé nově vydané. Celá výstava je velmi barevná a barvitá. I přes skromný výstavní prostor poskytuje dostatečný vhled do historie a nechává vyniknout výtvarnou složku karet. Ty, ač kopírují jakýsi archetypální tvar jednotlivých postav, velmi vynikají právě různým barevným podáním.

Řekl bych, že za vrchol výstavy se dají považovat exponáty umístěné příhodně v nejvyšším patře expozice. Zde se nacházejí výtisky jednotlivých karet právě vydaného Alchymického tarotu Theofana Abby ve velkém formátu, které pokrývají téměř celou stěnu. Zanechávají tak impozantní barevný dojem propisující se do divákova nitra. Jistě k tomu přispěla také spolupráce s jedním z největších českých současných surrealistů – Martinem Stejskalem. Právě s jeho pomocí tento tarot vznikal.

Podlé mého názoru je výstava unikátním náhledem do nepříliš probádaného kouta vizuálního umění. Tarotové karty rozhodně patří nejen do dějin vizuálního umění. Je na nich zajímavé, že nejsou tvořeny pouze jako obrazy, ale jako prakticky použitelný prvek užitného umění. Výstava by tak neměla uniknout nikomu, kdo se alespoň trochu zajímá o téma vizuální kultury. Poskytuje ale také vhled do symbolismu barev a tvarů, představuje výtvarné stránky tarotu a umožňuje se lépe seznámit s některými představiteli českého alternativního duchovního prostředí. Škoda je právě skromného prostoru, který je výstavě věnován. Na internetových stránkách DOXu by si výstava také zasloužila zveřejnění alespoň základních informací.

Komentáře